De Studenteguide

Published on 05.08.2021

Du gees geschwënn studéieren oder bass scho Student? Dann sécher dir elo „de Studenteguide” vun der ACEL! An dëser Publikatioun soe mir dir wat’s du fir däi Studium an deem jeeweilege Land wësse muss. Nieft de Besonneschkeeten an 9 verschiddene Länner, wéi zum Beispill GEZ an Däitschland oder Taxe d’habitation a Frankräich, erkläre mir dir an dëser Broschür och wat’s du fir deng Wunnengssich wësse muss, wéi’s du däi Studium finanzéiere kanns a wéi dat mat der Krankeversécherung am Ausland gereegelt ass.

Back

Other news

An independent battery test for electrified cars

The ACL now offers a reliable testing tool which enables users to assess the performance of...

Read more
17.05.2022

Take advantage of the discounted "Holiday Test" now

Until 31 May, the ACL Diagnostic Center Holiday Test is only €29.

Read more
17.05.2022

The ACL Classic Tour starts again on Thursday 26 May

Fans of classic car rides can rejoice. The ACL Classic Tour will be held this year on...

Read more
17.05.2022

Going on holiday? Great, but what about your pets?

Taking your pet on holiday is perfectly possible, but sometimes it’s better for all...

Read more
13.05.2022